Aktuelt    |    Om Ans    |    Erhverv    |    Foreninger    |    Institutioner    |    Boliger til salg i Ans    |    Kontakt


Byvandring

Indenfor de sidste godt 40 år har Ans forandret sig meget. I starten af 1960’erne begyndte Grønbæk Sogneråd at udstykke parcelhus- og erhvervsgrunde, Ans fik fjernvarme, skolen voksede og fik realafdeling. Folk flyttede til byen. Håndværkere og fabrikker havde travlt. Kommunesammenlægninger i 1970. Nye tider og kraftig udvikling var godt i gang. Skoleudvidelse, svømmehal, idrætshal, lægehus i 70’erne o.s.v.
Bybilledet har ændret sig meget i løbet af disse år. Hvor der før var udsigt til marker, ligger der huse og fabrikker. Mange butikker og små håndværksvirksomheder eksisterer ikke mere.
F.eks. havde Ans flere købmænd, slagtere og trikotageforretninger. Sadelmager, karetmager, skomager, urmager, mælkehandler og cykelhandler er for længst blevet fortid.
Overhalet af udviklingen i landet og i en landsby med kraftigt vokseværk.

Erik Moeslund er kommet med masser af historiske oplysninger, så du her får en god og interessant oversigt, med hvad der engang har været, og nu kan få et anderledes udbytte, når du traver en tur eller giver dig tid til en ”byvandring” på Vestre Langgade, Markedsgade, Søgade, Østre Langgade eller Søndermarksgade.
 


Vestre Langgade
 
Søndermarksgade
     

Søgade
 
Østre Langgade
     

Grønbæk
 
Teglgade