Aktuelt    |    Om Ans    |    Erhverv    |    Foreninger    |    Institutioner    |    Boliger til salg i Ans    |    Kontakt


AIKC


Ans Idræts- & Kulturcenter
Ans Søpark 30
8643 Ans By
Tlf: 86 87 97 99
www.aikc.dk

Kontaktperson og tlf.:
Centerleder Sussi Hviid
Tlf. 29 63 57 94
Email: mail@aikc.dk

Stiftet: 2006

Historie:
I 1992 afholdtes de første møder mellem de 3 idrætsforeninger; Grønbæk KFUM's Idrætsforening, Ans Badminton Klub og Ans Gymnastik Forening. Formålet med møderne var at skaffe større og bedre faciliteter til idrætten og kulturen.

Der blev lavet et projekt med en stor hal med siddepladser til tilskuere, placeret ved siden af den eksisterende Skolehal. Den skulle hedde A.I.K.C. (Ans Idræts og Kulturcenter). Ansøgning blev sendt til Kjellerup Kommune i 1993, men en måned senere havde kommunen totalt afvist hele projektet med den begrundelse, at man i Ans ikke skulle tro, at man skulle have en ny hal, før man i Kjellerup havde fået hal nr. 2. Skuffelsen var stor i udvalget, og samarbejdet mellem idrætsforeningerne blev sat i bero.

I 1996-1997-1998 og 1999 sendtes løbende ansøgninger til Kjellerup Kommune om projekt halv hal, som hvert år blev afvist. Dog var kommune efterhånden blevet klar over, at man ikke kunne komme uden om Ans, for behovet var virkeligt tilstede.

I 2001 sker det at campingpladsen og fritidscentret sættes til salg, og det åbner for nye muligheder. Byggefirmaet Skanska kontaktes og viser stor interesse for at erhverve området og bygge boliger og nyt fritidscenter. Kommunen er denne gang med på ideen. Skanska vælger god at trække sig fra projektet, som efterfølgende overtages af Boligforeningen Skt. Jørgen, Viborg, Kjellerup Boligforening og byggefirmaet Bachgruppen, Viborg.

Projektet justeres og kommer til at omfatte 4 stk. 6 etagers punkthuse med udsigt over Tange Sø. Det gamle fritidscenter rives end, og der bygges en ny stor hal med opvarmningsrum, 3 mødelokaler og cafeteria. Den hidtidige svømmehal ombygges, og der laves varmtvandsbassin i den ene halvdel, og den anden halvdel anvendes som motionscenter. Fodboldklubhuset ombygges med flere omklædningsrum.

Som en del af projektet skulle vi i Ans indsamle 1 mio. kr. Ved hjælp af forskellige aktiviteter, husstandsindsamling og firmasponsorater lykkedes det på halvanden år at indsamle 1,2 mio. kr. Efter 2004 tages det første spadestik til Ans Idræts- og Kulturcenter samtidig men at nedrivning og ombygning af det gamle fritidscenter går i gang.

Den 1. september 2005 starter de første med at træne håndbold i den nye hal. Motionscenter og varmtvandsbassin kommer i gang i løbet af efteråret. Den 24. januar 2006 har vi officiel indvielse af A.I.K.C., som herefter overgives til bestyrelsen med en samlet byggepris på 22,5 mio. kr.